Zwaar werk, mooi resultaat op de Pieterberg

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Plaatselijk heeft de humuslaag zich opgehoopt en zou het verwijderen daarvan (plaggen) noodzakelijk zijn. Er zijn echter ook archeologische (karren)sporen aanwezig en het bodemarchief mag niet aangetast worden. Daarom hebben we, om de successie wat terug te dringen en een… Lees meer

Bestuurslid Pieter Zwijnenburg overleden

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Op 19 november is ons bestuurslid Pieter Zwijnenburg na een kort ziekbed overleden. Pieter was een boomkweker in hart en nieren en een enthousiast bestuurslid met heel veel kennis over de jeneverbes, waar wij als bestuur van het Jeneverbesgilde Drenthe… Lees meer

Informatiebijeenkomst 9 maart 2020

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Het bestuur van het Jeneverbesgilde Drenthe had op 9 maart een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de leden van de jeneverbesbrigades. Het werd een interessante avond bij Meursinge in Westerbork. Klik hier voor het programma van de avond. Direct daarna werden maatregelen van… Lees meer

Plaggen en Nestkastjes

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Nadat in 2016 al een deel van het terrein van Kraloo oost was geplagd, is in 2019 opnieuw een stukje geplagd. Vooraf is een plan opgesteld en op een kaartje is nauwkeurig aangegeven hoe het werk moest worden uitgevoerd. Op… Lees meer

Kraloo sluit 2018 af

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Afgelopen donderdag hadden wij onze afsluitende werkdag voor 2018 op Kraloo. Er is dit jaar ontzettend veel gebeurd op ons landje! Bomen zijn afgezet, Amerikaanse vogelkers is verwijderd. Veel bomen, die voor een goede ontwikkeling van de struwelen ‘in de… Lees meer

Plaggen in Kraloo in 2016

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Op vrijdag 18 november 2016 beleefden wij weer een van de vele hoogtepunten op Kraloo, namelijk het plaggen van het talud en het vlakkere gedeelte daar schuin links achter! Afgelopen woensdag hadden Pieter en ik met rood/wit lint de contouren… Lees meer