Jeneverbesbrigade Holthe

Werkterrein

Dambeeren en Scharreveld

 

 

GPS-coördinaten

Damberen: 52.845; 6.546 Scharreveld: 52.838; 6.560

Eigenaar van het terrein

Drents Landschap (beide terreinen)

Aantal leden

2

Contactpersoon

Henk van Kampenhout
Tel: 06 2219 1110
E-mail: hkampenhoutvan@gmail.com

Werkdag

Maandag 9:00 – 12:00 uur in de periode september t/m maart.

Werkzaamheden/ werkplan

  • Maken van afleggers d.m.v. ingraven/ vastzetten van de zijtakken.
  • Vrijmaken heide en jeneverbessen.
  • Verschralen in een deel van het terrein d.m.v. verwijderen van de toplaag.
  • Verwijderen van Amerikaanse vogelkers, brem en braam.
  • Verwijderen van een aantal bomen die licht tegenhouden.

Overige informatie

Het terrein Dambeeren is een klein jeneverbes struweel en ligt midden in een bos van 2,5 Ha in het buurtschap Holthe.

Najaar 2016 is het perceel vrijgemaakt van voornamelijk Amerikaanse vogelkers en enkele eiken en dennenbomen.
De toplaag is verwijderd en de grond verschraald.
Binnen een jaar verscheen de eerste heide. Inmiddels zijn er een flink aantal jeneverbessen met afleggers, die wij vastzetten in de grond. Deze afleggers lijken stand te houden en vertonen extra groei ten opzichte van de niet ingegraven delen van de planten.

Het Scharreveld is sinds 2021 toegevoegd aan ons werkterrein.
In dit terrein zijn een aantal jonge jeneverbessen ontdekt.
Er zijn een aantal zaailingen, en een tiental afleggers die inmiddels zelfstandig staan. Deze boompjes zijn deels vrijgemaakt en zullen in de gaten worden gehouden

foto’s Henk van Kampenhout en Marcel de Bruijn.

Berichten uit het veld

Sneeuw en wind beschadigt jeneverbessen

Door het gewicht van sneeuw in combinatie met de wind in februari 2021 is ons bomenbestand is voor ¾ op de grond gevallen. Mogelijk kunnen we hierdoor afleggers maken en zo zorgen voor verjonging.

 

Bankje geplaatst

Door het Dambeeren bosje loopt een wandelpad van het buurtommetje. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt ook door buurtbewoners.
Langs dit pad hebben wij een bank geplaatst, gezaagd uit de eik die moest worden verwijderd.
Naast de bank hebben we een informatiebord geplaatst over de jeneverbessen met daarop de folder “op de bres voor de jeneverbes”