’t Ruige Veld

Jeneverbesbrigade ’t Ruige Veld

Werkterrein

’t Ruige Veld en Kampsheide

 

 

GPS-coördinaten

't Ruige Veld: 52.985; 6.634Kampsheide: 52.993; 6.623

Eigenaar van het terrein

’t Ruige Veld: particulier terrein
Kampsheide: Het Drents Landschap

Aantal leden

5

Contactpersoon

Herman Schaap
E-mail: hfschaap@gmail.com

Werkdag

’t Ruige Veld: Dinsdagmiddag eenmaal per 14 dagen 13:30 – 16:00 uur in de periode oktober t/m half maart.

Jong Dennenboompje

Kampsheide: Woensdagmiddag eenmaal per 14 dagen 13:30 – 16:00 uur in de periode oktober t/m half maart.

Werkzaamheden/ werkplan

  • Verwijderen opslag rond jeneverbesbomen
  • Verwijderen opslag uit heideveld. Hier gaat het vooral om veel dennenboompjes.

Overige informatie

Plattegrond ’t Ruige Veld

Jonge jeneverbes

Een deel van ’t Ruige Veld is afgesloten. Hier staan veel jeneverbessen. Dit deel van het terrein wordt schoongehouden door schapen. Het andere deel is voor de helft geplagd en daar groeit veel heide, maar ook komen hier weer jonge jeneverbesjes op. Daarnaast staan er ook veel jonge boompjes, vooral dennenboompjes, die jaarlijks worden verwijderd. Uiteraard wordt ook de opslag bij de jeneverbessen verwijderd.

Landschap Beheer Drenthe organiseert regelmatig een natuurdag op ’t Ruige Veld met de nabije school. De leerlingen komen dan helpen met het uittrekken van de jonge dennenboompjes,  zo’n 1000 stuks op die dag.

 

Foto’s ’t Ruige Veld

Kampsheide

Brigade ’t Ruige Veld onderhoudt dit terrein al sinds 2006. Het is een relatief klein terrein, waar we niet een volledige winterperiode bezig zijn met het verwijderen van opslag. Omdat de leden van de brigade zich graag inzetten voor de jeneverbes, is de groep sinds 2020 ook actief op Kampsheide. Dit is een veel groter terrein, waar we onze energie goed kwijt kunnen.

 

 

 

 

 

 

 

Berichten uit het veld