Jeneverbesbrigade Junior Rangers Dwingelderveld

Aan het werk met de prunustrekker

Werkterrein

Jeneverbes struweel Lheebroek, bosvak 4091 B en E, tegenover Taribush de Marke,
Lheebroek 30 a, 7991 PM Lheebroek

GPS-coördinaten: 52.842; 6.433

 

 

Eigenaar van het terrein

Staatsbosbeheer

Aantal leden

15 jongeren tussen de 12 en 18 jaar, met 3 begeleiders

Contactpersoon

Ans Lutgerink,

e-mail: a.lutgerink@ad-eco.nl 

Werkdag

Circa 3 x per jaar, op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur.

Werkzaamheden/ werkplan

Bouwen van een tipi van verwijderde Amerikaanse vogelkers

Jeneverbessen vrijstellen van Amerikaanse Vogelkers en andere struiken / bomen, zo mogelijk worden ze met wortel en tak verwijderd.
Op opengevallen grond verjongen door afleggers of zaaien.
Gebruikt gereedschap: voor jongeren toegestaan gereedschap zoals zaagjes, takkenscharen, schoppen en de prunustrekkers van het Jeneverbesgilde Drenthe.

Daarnaast voor jongeren wat leuke uitdagende projectjes, zoals hier bijvoorbeeld het bouwen van een tipi met alle gezaagde hout van vooral vogelkers.

Overige informatie

De Junior Rangers Dwingelderveld is een van de groepen Junior Rangers (12-18 jaar) die in Nederland gekoppeld aan een Nationaal Park actief zijn. Wij komen maandelijks op zaterdagochtend van 9 tot 12 bijeen om activiteiten te doen in het Nationaal Park, en om zo te leren wat het werk is van Rangers (boswachters). Wij hebben het Jeneverbesstruweel als adoptieterrein toegewezen gekregen van Staatsbosbeheer, zodat wij langjarig kunnen leren wat de effecten van beheer zijn.

Berichten uit het veld

Wij hebben op ons adoptieterrein een tipi staan, gebouwd van het weggezaagde materiaal, waarin enkele Junior Rangers tijdens ons kampje ook geslapen hebben. Tijdens ons laatste kamp hebben wij de Prunustrekkers gebruikt