Jeneverbesbrigade Echtenerveld

Werkterrein

Heideterrein de Westerbergen tussen het spoor en het fietspad bij Echten.

GPS-coördinaten 52.709; 6.378

Eigenaar van het terrein

Particulier bezit

Aantal leden

3

Contactpersoon

Roelof Blokzijl
Tel: 06-4819650
E-mail: r.blokzijl@telfortglasvezel.nl

Werkdag

Wisselend. Bij mooi weer 2 à 3 keer in de week, geen vaste dagen.

Werkzaamheden/ werkplan

Machinaal maaien en plaggen.
Jonge bomen en struiken verwijderen vooral berkopslag en opvallend veel Drents krenteboompje.
Vrijstellen jeneverbessen.

 

Overige informatie

De vrijwilligers zijn a 30 jaar actief. De laatste jaren meer gericht op herstel en het veilig stellen van de jeneverbes. Er staan twee jeneverbessen met volop bessen. Onlangs is een derde exemplaar gevonden van 1 jaar oud.
De werkgroep organiseert ieder jaar de jaarlijkse Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november.
Jaarlijks wordt een werkdag georganiseerd met de plaatselijke basisschool  Echtennest in Echten.

 

Berichten uit het veld