Jeneverbesbrigade Grolloo

Werkterrein

Frankenslag
Vredeheimseweg 5, 9444 XG  Grolloo

GPS-coördinaten: 52.562; 6.393

Eigenaar van het terrein

Particulier bezit

Aantal leden

3

Contactpersoon

Roeland Walburgh
Tel: 06-25 03 57 06
E-mail: walburghroeland@gmail.com

Werkdag

Donderdag 11:00 – 14:00 uur

Werkzaamheden/ werkplan

In het jeneverbesstruweel staat veel opslag van Amerikaanse vogelkers. Dit zijn exoten die verwijderd worden met een prunustrekker. De prunustrekker zorgt ervoor dat de struiken met wortel en al verwijderd worden.
In samenwerking met de aanliggende camping de Berenkuil wordt het jeneverbesstruweel begraasd met schapen. De schapen zorgen ervoor dat de jonge boompjes en struiken niet meer uitgroeien tot grotere exemplaren. Klik hier voor een filmpje van de schapen.

Om heideontwikkeling te bevorderen is er in 2017  machinaal geplagd door Landschapsbeheer Drenthe. Er is daardoor weer volop heide gaan groeien. In het najaar kleurt dit prachtig paars. Vlinders en andere insecten maken hier volop van gebruik.

Overige informatie

Foto’s en video Ad Hupkes

Berichten uit het veld