Vrijwilligers Leggelderveld

Leggelderveld

Werkterrein

Leggelderveld, een terrein van ca. 350 ha met natte en droge heide en bos bij het Blauwe meer.

GPS-coördinaten 52.875; 6.401

Eigenaar van het terrein

Natuurmonumenten

Aantal leden

Ca. 15

Contactpersoon

Guido Nijland
Tel: 06-14 28 75 68
E-mail: guido.nijland@ad-eco.nl

Werkdag

Vrijdagochtend 1x per 14 dagen, op de laatste vrijdag van de maand en de vrijdag 14 dagen daarvoor.

Werkzaamheden/ werkplan

Verwijderen van grove den, berk en Amerikaanse vogelkers.

Overige informatie

Het veld telt één grote jeneverbes en enkele kleine. We trachten door zaaien hier meer jeneverbessen te krijgen.

Berichten uit het veld