Jeneverbesbrigade Kraloo

Werkterrein

Kraloo, Dwingeloo, terrein langs Commissaris Cramerpad

GPS-coördinaten: 52.792; 6.436

 

 

Eigenaar van het terrein

Particulier bezit

Aantal leden

5

Contactpersoon

Wim van Olst

tel: 06 8377 5853

e-mail: wolst1952@kpnmail.nl

Werkdag

Donderdagmorgen: 9.30 -14.00 uur. Eens in de 14 dagen.

Werkzaamheden/ werkplan

Het terrein wordt in tweeën gedeeld door de Kraloërweg. In het gebied ten oosten van deze weg zijn de jeneverbessen vrijgezet. In 2019 is er nog een stukje geplagd. Nu is er vooral onderhoud nodig, zoals het verwijderen van opslag.

In het terrein ten westen van de Kraloërweg moet nog meer gebeuren om de jeneverbessen weer de ruimte te geven. Daar bestaan de werkzaamheden uit het vrijzetten en onderhoud van het Jeneverbesstruweel.

Overige informatie

Jeneverbesbrigade Kraloo is een van de oudste brigades. Al in 2008 zijn ze begonnen met het onderhoud van de jeneverbessen, die staan aan het Commissaris Cramerpad. Er is veel werk verzet, bomen zijn gekapt en er is geplagd. Na enkele jaren ontkiemden de eerste jonge jeneverbesplantjes. Inmiddels zijn er al meer dan vijftig jonge struikjes. De vitaliteit van de oude struiken is opmerkelijk verbeterd.

Fotogalerie Kraloo Oost (foto’s Jan Mager)

 

Fotogalerie Kraloo West (foto’s Jan Mager)

Berichten uit het veld

Kraloo organiseert activiteit voor oktober kindermaand

13 april 2021

Op 2 oktober 2021 organiseert de brigade Kraloo een activiteit voor kinderen in het kader van Oktober Kindermaand.

Lees meer

Aandacht voor Kraloo op RTV Drenthe

21 december 2020

Vrijwilligers van Jeneverbesbrigade Kraloo aan het werk (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh

Op RTV Drenthe is ruim aandacht besteed aan het succesvolle werk van de Jeneverbesbrigades in Drenthe waarbij brigade Kraloo als voorbeeld is genomen. Jan Mager, lid van de brigade en voorzitter van het Jeneverbesgilde Drenthe kwam aan het woord op zowel Radio Drenthe als op TV Drenthe.

Lees meer

 

 

Plaggen en nestkastjes

20 december 2019

Jong jeneverbesje is blijven staan

Nadat in 2016 al een deel van het terrein van Kraloo oost was geplagd, is in 2019 opnieuw een stukje geplagd. Vooraf is een plan opgesteld en op een kaartje is nauwkeurig aangegeven hoe het werk moest worden uitgevoerd. Op het kaartje stonden ook de jonge jeneverbesjes aangegeven. Die moeten uiteraard blijven staan. Op 18 december was het zover.

Lees meer

.

.

.

.

Vrijwilligersdag 2019 bij brigade Kraloo

3 oktober 2019

Op 7 september hebben we de jaarlijkse uitwisselingsdag voor de brigades gehouden op het terrein van mw. Moret
in Kraloo. De Jeneverbesbrigade Kraloo is hier werkzaam aan weerskanten van het “Commissaris Cramerpad”. Dit fietspad
is in 2017 verkozen tot het mooiste fietspad van Drenthe.

Lees meer

.

.

Kraloo sluit 2018 af

15 maart 2018

Afgelopen donderdag hadden wij onze afsluitende werkdag voor 2018 op Kraloo.
Er is dit jaar ontzettend veel gebeurd op ons landje! Bomen zijn afgezet, Amerikaanse vogelkers is verwijderd.

Lees meer

.

.

.

.

.
Plaggen in Kraloo in 2016

12 december 2016

Op vrijdag 18 november 2016 beleefden wij weer een van de vele hoogtepunten op Kraloo, namelijk het plaggen van het talud en het vlakkere gedeelte daar schuin

links achter!

Lees meer