Jeneverbesbrigade Meistershof

Ons Bossie

Werkterrein

Ons Bossie

GPS-coördinaten 52.837; 6.426

Eigenaar van het terrein

Particulier bezit

Aantal leden

6

Contactpersoon

Wim Klaassen
Tel: 0521 597 278
E-mail: info@meistershof.nl 

Werkdag

In de periode oktober – half maart op wisselende dagen, afhankelijk van noodzakelijke werkzaamheden.

Werkzaamheden/ werkplan

  • Vrijstellen van het jeneverbesstruweel
  • Verwijderen van opslag
  • Incidenteel plaggen

Overige informatie

Fotogalerie Ons Bossie

Berichten uit het veld