Jeneverbes krijgt meer mogelijkheden op de Pieterberg

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Landschapsbeheer Drenthe heeft een kleinschalig plagproject op de Pieterberg bij Westerbork uitgevoerd. Dode en vergraste stukken heiden werden verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe, jonge heide en jeneverbessen. Door het plaggen van kleine stukken heide ontstaat meer diversiteit in het gebied. Hier profiteren insecten en andere dieren van.

Door het verwijderen van de toplaag en een groot deel van de voedingsstoffen, krijgen kruiden van schrale bodem en korstmossen, zoals rendiermos, de ruimte. De heide is geplagd met een kleine kraan met een kantelbak. Hierdoor blijft het reliëf van het gebied bewaard en gaan de heidezaden niet verloren.

Jeneverbesbrigade Börk
Op de Pieterberg bij Westerbork is een vrijwillige jeneverbesbrigade actief om de aanwezige jeneverbessen meer perspectief te geven. Op basis van het plan Op drift met de Pieterberg is sinds 2016 al veel werk verzet. De vrijwilligers zijn op het terrein van verschillende grondeigenaren werkzaam en zorgen voor een eenduidige aanpak. Er is door de vrijwilligers handmatig geplagd, de schapendrift is meer zichtbaar gemaakt en bosopslag is verwijderd. Deze bestond onder meer uit de uitheemse soort Amerikaanse vogelkers.

De resultaten zijn goed zichtbaar. De heide verjongt zich en er is sprake van kieming van de jeneverbes. Ook andere heidegebonden soorten worden weer waargenomen, voorbeelden hiervan zijn de levendbarende hagedis en heidepioniersoorten zoals zandzegge, buntgras en heidespurrie. Het kleinschalig plaggen van stukjes vergraste en dode heide zal de kieming van jeneverbessen en de hergroei van de heide ten goede komen. De nazorg hiervan neemt de vijfkoppige jeneverbesbrigade Börk de komende jaren op zich.

De benodigde financiële middelen voor dit project zijn bijeengebracht door Landschapsbeheer Drenthe, het Jeneverbesgilde, de provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe.