Vrijwilligers Mantingerveld

Vrijstaande jeneverbessen, Achterste Knijpe

Werkterrein

Mantingerveld bestaande uit Martensplek, Lentse Veen, Hullenzand, Koolveen, Mantingerzand, Balingerzand en Achterste Knijpe en het Mantingerbos en -weiden

 

GPS-coördinaten 52.785; 6.616

Eigenaar van het terrein

Natuurmonumenten

Aantal leden

8-10

Contactpersoon

Tineke Bouwmeester, Coördinator Vrijwilligers
Tel: 06 12 09 01 13
E-mail: t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl

Marike van der Paauw, Coördinator natuurbeheer Mantingerveld en Mantingerbos en -weiden
Tel: 06 13 65 04 33
E-mail: m.vanderpaauw@natuurmonumenten.nl

Werkdag

Jonge jeneverbes, Achterste Knijpe

Donderdag, 1x per 14 dagen.
Oktober t/m maart: 9:00 – 16:00 uur
April t/m september: 8:30 – 16:00 uur
De werkdag begint altijd met koffie op het honk BWG (Bureel Wacht gebouw) aan de Hoogeveenseweg. Hij eindigt uiterlijk om 16:00 uur of eerder, afhankelijk van de energie.

Werkzaamheden/ werkplan

De werkzaamheden van de groep zijn zeer divers van aard, o.a.

  • Rasters plaatsen, opruimen en herstellen,
  • Opslag verwijderen,
  • Incidenteel kleinschalig plaggen,
  • Opslag verwijderen rond en schonen van poelen,
  • Houtwallen langs landbouwgrond opkronen enz.
  • Vrij maken van de wandelpaden, na hevige regen en sneeuwval vallen jeneverbessen om.
  • Vrijstellen van het jeneverbesstruweel van opslag van berk, Amerikaanse vogelkers en grove den.

Overige informatie

Foto’s Bart van Lienden

Berichten uit het veld

Jonge plant met draaibaar korfje

10 maart 2021

De Rijksuniversiteit Groningen doet op het Mantingerveld onderzoek naar de verjonging van de jeneverbes. Het onderzoek staat onder leiding van Chris Smit. De vrijwilligers van het Mantingerveld verrichten hierbij verschillende ondersteunende werkzaamheden. Sleutelfactoren in dit onderzoek zijn de samenwerking tussen schimmels en de plant en de bodemchemie.

Lees verder