Drenthe

Dit zijn de locaties van de jeneverbes in Drenthe, die door liefhebbers op de foto zijn gezet. Hebt u ook mooie foto's van de jeneverbes, stuur ze ons dan toe, met naam, locatie en eventueel uw eigen verhaal. Dan zorgen wij dat ze op de website geplaatst worden. Dit kan via het contactformulier.

Aan de westrand van Assen is men rond 1996 begonnen met het aanleggen van een Arboretum met het aanplanten van een verzameling bomen en struiken. Er komen bomen en struiken voor uit drie werelddelen te weten Azië, Amerika en West-Europa. Naast veel loofbomen komen er een groot aantal naaldbomen voor. Voor West-Europa kon de ons zo bekende jeneverbes niet ontbreken. De jeneverbesstruiken zijn inmiddels al behoorlijk uit de kluiten gewassen en staan er vitaal bij. Zij hebben een prominente plek langs de bijna drie kilometer lange wandelroute door dit Arboretum.  Ook de andere bomen beginnen goed te groeien, zodat de kernmerken goed te onderscheiden zijn. Een wandeling door dit fraai aangelegde gebied is de moeite waard.

(16 april 2013)

Op een eilandje in het Brandeveen bij Uffelte groeien een aantal Jeneverbessen. Nu het deze winter flink heeft gevroren en het ijs het houdt, zijn de vrijwilligers van Natuurmonumenten die kant op gegaan op de exemplaren die in de verdrukking stonden te ontzetten.

(Rob van der Es, winter 2010)

Het Drouwenerzand is een goed voorbeeld van een Stuifzandgebied, waar jeneverbessen van oudsher goed groeiden. Dit gebied is door de Provincie Drenthe aangewezen als Aardkundig Monument. Juist hier is de fase van stuivend zand nog goed te ervaren.

Naast oude exemplaren jeneverbessen komen in het Drouwenerzand inmiddels veel jonge jeneverbessen voor, er zijn er 295 geteld. Een goede toekomst als jeneverbessenreservaat ligt hier in het verschiet.

(najaar 2012)

De verjonging groeit door op het Echtenerzand. Een aantal jaren geleden zijn op het Echtenerzand voor het eerst zaailingen van de jeneverbes waargenomen. Tot nu toe groeien ze lekker door. Hierbij een aantal foto's met daarop de jonge struiken. Soms is het even zoeken om ze allemaal te ontdekken, succes.

(Bertjan Koster, maart 2007)

Een nieuw opgerichte vrijwilligersgroep heeft als eerste klus op de Klencke de jeneverbessen vrijgesteld van opdringerig loofhout.

(Rob van der Es, december 2009)

Kampsheide is in 1952 opgenomen op de monumentenlijst. Het terrein is 20 ha groot en is het eerste natuurgebied van Het Drents Landschap (17 april 1948)

In het  gebied komen vele grafheuvels voor en diverse vennetjes. Maar het kenmerk is vooral de vele jeneverbessen.
Om de jeneverbessen voldoende licht te geven, wordt opslag van andere bomen regelmatig verwijderd. Dit gebeurt o.a. door de vrijwilligers van de jeneverbesbrigade 't Ruige Veld.

(Herman Schaap, voorjaar 2021)

Hierbij recente foto's van de zes jonkies op Kraloo. Ze groeien als kool en de jonge loten lopen prima uit! Oók de oude, vrijstaande struik tegen het heitje aan, die er vorig jaar niet al te florisant bij stond gaat weer uitlopen (zie foto). Met het struweel aan de linkerkant van het fietspad gaat het óók goed. De struiken staan nu, na al het zaagwerk van afgelopen december, voor het eerst vrij. En dat is goed te zien: alles heeft nieuwe loten, zélfs de struiken die op sterven na dood leken. Onze Jeneverbesbrigade vindt het allemaal fantastisch als je ziet dat twee jaar werk nu al z'n vruchten begint af te werpen. De Kraaiheide achter dit struweel heeft het wat moeilijker. Door de zaagploeg is het veel betreden en daarna heeft het opeens veel licht gekregen met daar overheen de droogte in maart en april. Tóch zie ik het op veel plekken weer uitlopen. Hopelijk komt het weer helemaal goed.


Ongelooflijk, maar waar..... wij hebben er een tweede jonkie bij.

13 juni 2010 waren wij nog even op het landje bij de Kraloeërheide en daar stond hij dan. Op een gedeelte van het talud wat wij al geschoond hadden is hij gaan groeien en is nu ongeveer vijftien centimeter hoog. Ik vind het écht geweldig dat je op deze manier nú al resultaat ziet. Vorig jaar stond hier nog veel braam, vogelkers en berkenopslag. Hopelijk kunnen wij het komende seizoen voor nóg meer goede resultaten gaan zorgen !

Anneke en Henk Mulder

De vrijwilligers op de Kraloeërheide zijn zeer actief. Zaterdag 27 februari stonden een aantal uit deze groep weer op de plek. Diverse plekken met opslag zijn leeg gemaakt, enkele grote struiken moeten nog. En beheerswerk is het beste moment om goede ontdekkingen te doen: een jonkie.

Campinggasten van de meistershof in Lheebroek trekken zich het lot van de jeneverbes aan en hielpen een handje om de plant te beschermen in zijn bestaansrecht. Een hele ploeg vakantiegasten trok woensdagmorgen het bos in om de jeneverbes 'vrij te zetten'. Dit moet gebeuren om te voorkomen dat jonge jeneverbesplantjes overwoekerd worden door bomen en struiken. De inzet van vrijilligers neemt daarbij een belangrijke plaats in. In veel terreinen zijn zij de ogen, oren en handen van de eigenaars en beheerders. Bij de Meistershof maakten de vrijwilligers er een gezellige morgen van.

Het is het eerste jeneverbesreservaat in Drenthe, aangekocht in 1921 door Natuurmonumenten. Dit natuurgebied is een zeer goed toegankelijk gebied, welke door vele mensen bezocht  wordt. Foto’s; de vergrassing slaat toe op de momenten dat de stand van de konijnen daalt.

(najaar 2012)

Onderstaande jonge jeneverbessen staan tussen het Moddergat en Holtveenslenk in het Dwingelderveld, Drenthe. In een groepje van 15 exemplaren. In de omgeving zijn nog meer jonge struiken te vinden.

(Albert Henckel, maart 2006)

Een aantal jeneverbessen vrij zagen. Het gaat om dikke bomen en een behoorlijk aantal jeneverbessen.

(Bart Kuiper)

De resultaten van het plaggen op het ’t Ruigveld. Er is nu een mooie overgang van de es naar het heidegebied.

Dit gebied lijkt wel Drenthe in het klein, van droge heide tot grote heidevennen, maar ook fraaie oude en vitale  jeneverbessen. Tot nu toe nog weinig jonge jeneverbessen ontdekt ( 26 stuks, december 2012). Voor Beilen is het een mooi uitloopgebied. Er ligt ook een fraai fietspad door dit gebied.

In de boswachterij Schoonloo liggen fraaie heidegebieden. Door boskap zijn deze bij de Tweeling aan elkaar ‘gegroeid”. Het gebied wordt begraasd met runderen, in dit geval met Schotse galloway’s. Vooral op de oorspronkelijke bosgrond, waar het bos rond 1995 gekapt is, komt de verjonging van jeneverbes volop voor. Een mooi voorbeeld van een jeneverbessengebied om tijdens een symposium of vrijwilligersdag nader te bespreken.

In de bossen in de Wildenberg (bij de Reest) zijn ook Jeneverbessen gevonden. Ook al staan de struiken in het bos, de vitaliteit is - op dit moment - nog redelijk goed te noemen. Een van de struiken heeft nieuwe uitlopers op een tak, recht naar boven toe.

(Foto's: Roelof Huisman, april 2010)

Locaties

Drenthe

Nederland

Buitenland

De jeneverbes komt voor in alle koude en gematigde gebieden op het noordelijk halfrond. In Nederland komt hij het meest voor in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Liefhebbers zetten de jeneverbes graag op de foto. U kunt deze locatiefoto's hieronder terugvinden.

Hebt u zelf een foto van de jeneverbes op een locatie die hieronder niet staan? Laat het ons dan weten via het contactformulier en we plaatsen hem op de website.