Jeneverbesbrigade Nuilerveld

Het Nuilerveld

Werkterrein

Nuilerveld

GPS-coördinaten: 52.783;   6.466

 

Eigenaar van het terrein

Het Drentse Landschap

Aantal leden

2

Contactpersoon

Jan Mager

tel: 06 1269 5811

e-mail: magerjan7@gmail.com

Werkdag

Incidenteel, 1 à 2 keer per jaar.

Werkzaamheden/ werkplan

Verwijderen opslag van hoofdzakelijk grove den.

Overige informatie

Nuilerveld is het enige natuurterrein in de gemeente Hoogeveen, waar jeneverbessen voorkomen.  Het ligt tegenover de kruising van de Hendrik Reindersweg met de Kampiepensweg.

Berichten uit het veld