Jeneverbesbrigade De Berenkuil

De Berenkuil luchtfoto

Werkterrein

Landgoed De Berenkuil
De Pol 15; 9444 XE  Grolloo

GPS-coördinaten

Camping De Berenkuil: 52.942; 6.665Schapenveld: 52.938; 6.659

Eigenaar van het terrein

Particulier bezit

Aantal leden

4

Contactpersoon

Sanne Veenstra
Tel: 0592-501242
E-mail: info@berenkuil.nl

Werkdag

Met name in de herfst en wintermaanden wordt er onderhoud gepleegd waar nodig. Dit is niet aan een specifieke dag of week verbonden.

Werkzaamheden/ werkplan

Jeneverbesbrigade De Berenkuil bestaat uit meerdere jeneverbesstruwelen, welke onder te verdelen zijn in twee gebieden,  de camping en het schapenveld.
Op het schapenveld is praktisch geen onderhoud nodig omdat de Drentse Heideschapen daar hun werk doen. De jeneverbessen op de camping proberen we zoveel mogelijk mee te nemen in ons totale terreinonderhoud wanneer we als camping gesloten zijn. Dit onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit het vrijzetten van jeneverbessen en verwijderen van opslag.

Overige informatie

Berichten uit het veld