Werkgroep Siepelveen

Werkterrein

Zeegserduinen / Siepelveen, Zeegse

GPS coördinaten 53.071; 6.658

 

Siepelveen

Eigenaar van het terrein

Staatsbosbeheer

Aantal leden

25

Contactpersoon

Taco de Vries

e-mail: zeegserduinen@gmail.com

Werkdag

Van 1 september t/m 14 maart 1x per 2 weken op zaterdagochtend (even weken) van 9.00-12.00 uur.
Voor het actuele werkprogramma, zie de agenda op de website van werkgroep Siepelveen.

Werkzaamheden/ werkplan

De werkgroep Siepelveen werkt niet alleen ten behoeve van het behoud van de jeneverbes. De leden zijn als Staatsbosbeheervrijwilligers actief in het onderhoud van het natuurgebied De Zeegserduinen. Omdat in dat gebied ook jeneverbessen voorkomen, zijn zij tevens een jeneverbesbrigade. Het werkplan geldt voor het hele gebied waarin de werkgroep actief is.

 • Nat heidelandschap: periodiek opslag verwijderen, vooral op beenbreek-locatie
 • Grasland: begrazen
 • Droog heidelandschap: begrazen, periodiek opslag verwijderen, landschap moet open blijven, hier en daar bomen/struiken
 • Droog heidelandschap (sterk verbost): landschap open maken, bomen en struiken fors terugdringen
 • Bos (doorgeschoten hakhout): flink dunnen, karakteristieke bomen sparen
 • Bos (oud bos): eindkap, daarna ontwikkelen naar heide

Overige informatie

Deze actieve werkgroep heeft een eigen website en is actief op facebook.

Website: https://zeegserduinen.wixsite.com/werkgroep/home

Facebook: facebook.com/siepelveen/

Berichten uit het veld

Bestuur Jeneverbesgilde neemt jeneverbesstekjes mee voor Siepelveen
Planten stekjes jeneverbes

1 november 2022

In het kader van hun werkbezoeken aan de verschillende jeneverbesbrigades bezocht een delegatie van het Jeneverbesgilde Drenthe de werkgroep Siepelveen. Zij kwamen niet met lege handen, maar namen jeneverbesstekjes mee. Deze stekjes zijn door de leden van de werkgroep direct zijn geplant. Het Dagblad van het Noorden schreef er een artikel over.

Lees meer

.

.

.

Aanbevelingen voor een goed beheer van jeneverbesstruwelen

9 maart 2020

In het kort zijn de aanbevelingen aan het Gilde:

 • ​Jeneverbessen royaal vrijstellen
 • Plaggen en/of strooisellaag verwijderen
 • Verbossing tegengaan
 • Rond jeneverbessen gras en opslag kort wegmaaien
 • Zuurgraad van de grond verlagen door bekalken

 

 

 

 

 

Mysterieuze jeneverbes Zeegse in race voor boom van het jaar

6 september 2019

Aan de rand van de Zeegser duinen staat een enorme jeneverbes met grillige bruine stammen, zo dik als bovenbenen.

Lees meer

De mooiste boom van Drenthe