Brigade Siepelveen, Zeegse

Werkgroep Siepelveen is ook een Jeneverbesbrigade, wat houdt dat in? In 2004 is na onderzoek gebleken dat het slecht ging met de jeneverbes, zo slecht dat het voortbestaan in ons land in gevaar kwam. Om dat te voorkomen is het Jeneverbesgilde opgericht, vanuit verschillende disciplines zijn deskundigen bij elkaar gekomen om de negatieve trend te keren. Om het beheer van jeneverbesstruwelen weer op te pakken zijn jeneverbesbrigades in het leven geroepen.

DSC08282Mysterieuze Jeneverbes Zeegse in de race boom van het jaar

Aan de rand van de Zeegser duinen staat een enorme jeneverbes met grillige bruine stammen, zo dik als bovenbenen. Een dik dek van twijgen vol groene jenevernaalden. Het verhaal gaat dat Waggel Jan, een zwerver uit de 19e eeuw die leefde van de pluk en verkoop van jeneverbessen, daar een ritje maakte op de rug van een reebok. Of had hij wellicht teveel gedronken?

 

Aanbevelingen

In het kort zijn de aanbevelingen van het Gilde:

  • ​Jeneverbessen royaal vrijstellen
  • Plaggen en/of strooisellaag verwijderen
  • Verbossing tegengaan
  • Rond jeneverbessen gras en opslag kort wegmaaien
  • Zuurgraad van de grond verlagen door bekalken

Deze actieve werkgroep heeft een eigen website en facebookpagina.

Werkgroep Siepelveen:

E-mail: zeegserduinen@gmail.com

Website: zeegserduinen.wixsite.com/werkgroep/jeneverbes

Facebook: facebook.com/siepelveen/