Verslag van vrijwilligersdag Gilde

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Op 7 september hebben we de jaarlijkse uitwisselingsdag voor de brigades gehouden op het terrein van mw. Moret in Kraloo. De Jeneverbesbrigade Kraloo is hier werkzaam aan weerskanten van het “Commissaris Cramerpad”. Dit fietspad is in 2017 verkozen tot het mooiste fietspad van Drenthe. We mogen rustig stellen dat de brigade Kraloo aan die uitverkiezing heeft bijgedragen. Toen ze begonnen, nu 10 jaar geleden was het aanwezige jeneverbesstruweel er slecht aan toe. Momenteel is het vitaal en er worden regelmatig jonge struikjes gevonden.

De uitwisselingsdag was aan de andere kant van de Kraloërweg. Ook dit terrein is van mw. Moret. Hier moet nog veel werk verzet worden. Vooral Amerikaanse vogelkers is alom aanwezig. Midden in dit terrein was de star-tent van Landschapsbeheer Drenthe opgezet waar de deelnemers met koffie/thee en cake werden ontvangen. Na de opening werden de deelnemers eerst vol trots door de brigadeleden rondgeleid over het werkterrein van de brigade Kraloo, om hun het bereikte resultaat te laten zien. Met prunustrekkers, schop en lier met prunusrooier werd Amerikaanse vogelkers verwijderd. Ondanks dat we met een kleine groep waren, is er veel werk verzet. We hadden er prachtig weer bij. Maar tijdens de lunch werden we verrast door een heftige stortbui. De tent heeft ons goede dienst bewezen.

We kunnen terug zien op een geslaagde dag. Maar we hopen volgend jaar op meer deelnemers. Besloten is om de dag dan later in het seizoen te houden. Brigadeleden die dan terug zijn van vakantie hebben daardoor ook de mogelijkheid om te komen.