Afscheid Hetty Regeer

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Op woensdag 11 oktober 2023 heeft het bestuur van het Jeneverbesgilde Drenthe afscheid genomen van Hetty Regeer. Hetty trad in 2018 toe tot het bestuur, en heeft met verve invulling gegeven aan de functie van secretaris. Naast notuleren deed Hetty het beheer van de website (nog steeds) en de redactie van de Nieuwsbrief. Ook was Hetty voor een deel met organisatie bezig.

Het afscheid vond plaats in Eethuis ‘Voscheheugte’ te Mantinge, waar werd begonnen met koffie en uiteraard gebak. Er werd door diverse bestuursleden even stil gestaan bij het vele werk dat Hetty in de afgelopen jaren heeft gedaan voor het Gilde. Na deze mooie woorden werd onder leiding van gids Bart van Lienden een wandeling gemaakt in het Mantingerzand, een prachtig terrein waar de honderden jeneverbesstruiken veel indruk maken.

Bart vertelde als vrijwilliger van de jeneverbes-brigade Mantingerzand tijdens de rondleiding enthousiast over het beheer en de ontwikkeling van het terrein. Hij vertelde ons ook allerlei leuke wetenswaardigheden.

Na deze mooie wandeling hebben we de middag afgesloten met een gezellige nazit met een hapje en een drankje.

Hetty, langs deze weg nogmaals dank voor je geweldige inzet van de afgelopen jaren!