Excursie naar Ravels uitgesteld

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Op de Informatieavond voor Jeneverbesbrigades in Westerbork van 13 maart jongstleden, hebben we aangekondigd dat het Jeneverbesgilde op 6 mei een excursie naar Ravels in België zou organiseren voor de leden

Kiemplantjes van de jeneverbes in Ravels, België (foto Willy Aerts)

van de Jeneverbesbrigades. Het bestuur wil zich toch wat meer voorbereiden op deze reis die, exclusief de excursie zelf, alleen al 6 uur van de dag in beslag neemt. We willen meer informatie verkrijgen om te kunnen beoordelen welke meerwaarde de reis voor ons heeft. Dit heeft er toe geleid dat we de reis voorlopig uitstellen tot een latere datum, waarschijnlijk september 2023.