In memoriam, Jan van Ginkel

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Op 16 mei 2023 is Jan van Ginkel overleden. Hij stond aan de wieg van de oprichting van het Jeneverbesgilde in 2003 en is lange tijd de inspirator geweest voor het ‘Gilde’. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor het

Jan van Ginkel tussen de jeneverbessen (foto Albert Kerssies)

onderzoek, behoud en herstel van de jeneverbes in Drenthe en soms ver daar buiten. Als Waggel Jan voegde hij op ludieke wijze verhalen en theater toe om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Zijn interessante schetsen zal menigeen zich nog zeker herinneren. Voor het Jeneverbesgilde zocht hij ondermeer contact met de particuliere Jeneverbesgroep in Haselünne. “Ehre ehre der wacholderbere” klonk indringend op de ‘kornmarkt’ in dit bijzondere dorp van jeneverstokerijen.

Jan van Ginkel als Waggel Jan in Haselünne (foto Albert Kerssies)

Het Jeneverbesgilde kreeg in 2008 mede door inzet van Jan de landelijke AD Natuurprijs onder de slogan ’Op de bres voor de jenerverbes’.  Daarnaast werd gezocht naar een passende sponsor voor het gilde. Deze werd gevonden in Hooghoudt uit Groningen. Hooghoudt steunt het gilde nu al vele jaren.

Menig boekje, brochure, folder en een RTV Drenthe-documentaire over de Drentse jeneverbes zijn mede door zijn toedoen ontstaan, evenals een mobiele informatieve tentoonstelling. Dit alles gericht op het bekend maken van onze boodschap aan kinderen, volwassenen en bestuurders. Opdat de mensen het maar zouden weten hoe karakteristiek de jeneverbes was en is binnen de Drentse natuurgebieden.

In 2019 zette Jan zich nog in voor de verkiezing tot boom van het jaar van de enorme jeneverbes aan de rand van de Zeegser duinen. RTV Drenthe maakte hierover een reportage.
Het Dagblad van het Noorden besteedde aandacht aan het overlijden van deze markante persoonlijkheid. Klik hier voor dit artikel.

Kortom, Jan heeft heel veel betekend voor het Jeneverbesgilde in Drenthe, wij hebben veel aan hem te danken en gaan zijn inzet missen. Wij zijn bedroefd om zijn overlijden en wensen zijn familie alle sterkte toe om dit grote verlies te mogen dragen.

Zijn geluid gaan we missen in Drenthe!

Jeneverbesgilde Drenthe,

Voorzitter Jan Mager

Secretaris Joop Hellinga