Jeneverbesgilde zoekt nieuwe bestuursleden

geplaatst in: Jeneverbes | 0
Kennisoverdracht op de Vrijwilligersdag 2021 bij brigade Börk

Het Jeneverbesgilde Drenthe is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Albert Kerssies en Hetty Regeer zijn aftredend en beiden niet herkiesbaar. Zoals op de site te lezen is, zet het bestuur zich vooral in voor voorlichting, educatie en het ondersteunen van de brigades. Zij doet dit door jaarlijks een Informatiebijeenkomst en een Vrijwilligerspraktijkdag te organiseren. De praktijkdag organiseert het bestuur samen met en bij een van de jeneverbesbrigades. Andere belangrijke schakels in de informatievoorziening zijn de website en de nieuwsbrief.

De webmaster (en aftredend bestuurslid) houdt de website actueel en plaatst regelmatig nieuwe berichten. Via de nieuwsbrief wordt de aandacht gevestigd op nieuwe berichten op de website. Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen een korte cursus volgen voor het bijhouden van de website en het maken van de nieuwsbrief. Ook de huidige webmaster zal hierbij ondersteuning bieden.

Wilt u meer informatie over de bestuursfuncties of wilt u zich meteen aanmelden voor een bestuursfunctie of als webmaster, stuur dan een e-mail naar info@jeneverbesgilde.nl.