Informatieavond 11 maart 2024

geplaatst in: Jeneverbes | 0
Vertegenwoordigers van de diverse brigades

Met een zware hamerslag met een van Jeneverbeshout gemaakte hamer heet voorzitter Jan Mager de aanwezigen welkom. De opkomst viel helaas wat tegen; van de 15 brigades waren er 7 vertegenwoordigd. Inclusief bestuur waren er 18 personen aanwezig.

Bestuurszaken

Met betrekking tot bestuurszaken meldt Jan dat er een aantal veranderingen aan zitten te komen. Zelf neemt hij dit jaar afscheid als voorzitter. Ook worden er opvolgers gezocht voor Albert Kerssies (financiën) en Pim Timmer. Pim is deze avond niet aanwezig. Hij heeft aangeven dat hij door omstandigheden helaas moet stoppen. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Voor Pim komt Dirk-Matthijs Meijberg van Landschapsbeheer Drenthe in de plaats. Tevens wordt er nog steeds een vervanger voor Hetty Regeer gezocht, voor het beheren van de website.

Albert geeft een toelichting over het bezoek aan Hooghoudt in Groningen door een aantal bestuursleden. Hooghoudt is nog steeds enthousiast over het Gilde en blijft voorlopig nog sponsor. Hier zijn we uiteraard zeer content mee! Ook gaan ze bekijken of ze weer een streekproduct van Drentse Jeneverbessen gaan maken. Het sponsorgeld van Hooghoudt kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld gereedschap en excursies. Verder staan we er financieel goed voor, aldus Albert. Er zou daarom ook eens gekeken kunnen worden naar financiering van projecten. Er moet dan wel co-financiering plaatsvinden.

Excursies

Omdat het Gilde dit jaar 20 jaar bestaat, gaan we op excursie naar Duitsland. Dit gaat plaats vinden in september. Er wordt geprobeerd z.s.m. een datum door te geven. Tevens is het de bedoeling om in de nazomer op excursie te gaan naar De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans.

Presentaties
Presentatie brigade Schipborg, Manfred Kegel
Presentatie jeneverbesbiotoop Drouwenerzand, Uko Vegter

De veldwerkdag vindt dit jaar plaats in Schipborg. Namens deze brigade geeft Manfred Kegel een mooie presentatie van het terrein waar ze hun beheerwerkzaamheden uitvoeren. Hij verttelt wat ze tot nu toe allemaal hebben gedaan. Er volgt enige discussie over het wel of niet aanplanten van jonge jeneverbesjes. Enige terughoudendheid hierin is op zijn plaats. In principe moet de natuur het zelf zoveel mogelijk invullen.

Na de pauze geeft Uko Vegter van Het Drentse Landschap een lezing over het Jeneverbes-biotoop Drouwenerzand als onderdeel van een groter geheel. Er wordt gekeken naar het gehele systeem van de Hondsrug en het Hunzedal. Uko laat zien hoe het natuurherstel daar door een herinrichting weer succesvol kan zijn door het gehele systeem te herstellen. De aanwezigen vonden het een mooie, interessante lezing.

Na afloop werden Manfred en Uko door Pieter Posthumus bedankt voor hun mooie presentaties.

 

 

Wat verder ter tafel komt: Jan Grotenhuis van de brigade Westerbork zou graag wat meer informatie op de website willen lezen van de brigades zelf. Dit wordt ook al wel regelmatig door het bestuur aangekaart bij de bijeenkomsten. Het hoeft niet een lang verhaal te worden, foto’s met toelichting zijn natuurlijk ook van harte welkom. Jan gaat zelf aan de slag om het goede voorbeeld te geven.

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de bijeenkomst.

Verslag en foto’s Joop Hellinga