IJzel kan zorgen voor verjonging

geplaatst in: Jeneverbes | 0

sneeuwjeneverjenverbesijzelTijdens ijzel en sneeuw hebben jeneverbesstruwelen nogal eens wat te lijden van deze natuurlijke elementen. Bij veel ijzel kunnen zijtakken zwaar worden en afknappen. Door de winter van januari 2016 is lokaal enige schade ontstaan. De afgebroken takken kunnen uiteindelijk afleggers gaan vormen, waardoor verjonging kan ontstaan.