Nieuwsbrief april 2023

Logogilde-Drenthe-rond

Excursie naar Ravels uitgesteld

Excursie naar Ravels uitgesteld
Op de Informatieavond voor Jeneverbesbrigades in Westerbork van 13 maart jongstleden, hebben we aangekondigd dat het Jeneverbesgilde op 6 mei een excursie naar Ravels in België zou organiseren voor de leden van de Jeneverbesbrigades. Het bestuur wil zich toch wat meer voorbereiden op deze reis die, exclusief de excursie zelf, alleen al 6 uur van de dag in beslag neemt. …

Verslag informatieavond 13 maart 2023

Verslag informatieavond 13 maart 2023
Op 13 maart 2023 vond de informatieavond voor jeneverbesbrigades plaats bij Meursinge in Westerbork. De opkomst was goed en het programma interessant. Na het welkom door voorzitter Jan Mager waren er lezingen van Herman Schaap over 't Ruigeveld en van Rik Veldhuizen over de resultaten van zijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Bestuurslid Albert Kerssies maakte een verslag van deze avond.
Jeneverbes gilde Drenthe
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Jeneverbesgilde Drenthe