Voorlopige resultaten veldstudie verjonging jeneverbes

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Bodemschimmels hebben een positieve invloed op de groei van zaailingen van de jeneverbes. Verzuring heeft een negatief effect op de samenstelling van de gemeenschap van deze bodemschimmels. Dit blijkt uit het veldonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat is opgestart in 2017. In dit onderzoek is samengewerkt met natuurorganisaties, overheden en onderzoekscentra. De vrijwilligers van het Mantingerveld hebben meegewerkt aan de uitvoering van het onderzoek.Over de voorlopige resultaten van dit onderzoek is een mooi artikel verschenen in het kwartaalblad van maart 2021 van Het Drentse Landschap. Klik hier voor dit artikel.

Als alle resultaten van het veldonderzoek zijn geanalyseerd, kan dit waardevolle informatie opleveren voor het beheer van jeneverbesstruwelen.