Nieuwsbrief februari 2022

Logogilde-Drenthe-rond

14 maart Informatieavond voor jeneverbesbrigades

De jaarlijkse informatieavond voor de jeneverbesbrigades is dit jaar op maandagavond 14 maart. Als de coronamaatregelen het toelaten en er voldoende belangstelling is, gaat dit jaar de avond door. Vorig jaar hebben we helaas een jaar moeten overslaan vanwege alle coronamaatregelen, maar het lijkt erop dat binnenkort een groot deel van de maatregelen komt te vervallen. De avond wordt georganiseerd …
Proef op het Mantingerzand

Jeneverbesgilde zoekt nieuwe bestuursleden

Het Jeneverbesgilde Drenthe is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Albert Kerssies en Hetty Regeer zijn aftredend en beiden niet herkiesbaar. Zoals op de site te lezen is, zet het bestuur zich vooral in voor voorlichting, educatie en het ondersteunen van de brigades. Zij doet dit door jaarlijks een Informatiebijeenkomst en een Vrijwilligerspraktijkdag te organiseren. De praktijkdag organiseert het bestuur samen met en bij een van de jeneverbesbrigades. Andere belangrijke schakels in de informatievoorziening zijn de website en de nieuwsbrief.
afbeelding_2022-02-14_133318

Geslaagde Vrijwilligerspraktijkdag in Westerbork

Bork_1a
Zaterdag 9 oktober 2021 kwamen de jeneverbesbrigades uit Drenthe bijeen voor de jaarlijkse vrijwilligerspraktijk. Doel van de bijeenkomst is vooral de uitwisseling van ervaringen en bespreken en bediscussiëren van praktijkvoorbeelden. De Jeneverbesbrigade Börk was deze keer gastheer op het terrein de Pieterberg.
Jeneverbes gilde Drenthe
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Jeneverbesgilde Drenthe