Nieuwsbrief augustus 2021

Logogilde-Drenthe-rond

9 oktober 2021 Vrijwilligersdag in Westerbork

Op zaterdag 9 oktober 2021 organiseert het Jeneverbesgilde Drenthe samen met de brigade Börk de Vrijwilligersdag voor de jeneverbesbrigades. Deze dag is vooral bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen in beheer. Wij zijn te gast bij de brigade Börk op hun terrein de Pieterberg in Westerbork. Neem alvast een kijkje op hun pagina op de website van het Jeneverbesgilde.
Hoe de dag er precies uit gaat zien, hoort u later. Maar noteer de datum alvast in uw agenda.

Vorig jaar hebben we de dag helaas moeten afgelasten vanwege de beperkingen in verband met de verspreiding van het coronavirus. We hopen dat de situatie niet teveel zal verslechteren en dat de dag dit jaar wel door kan gaan.

jeneverbes Pieterberg 2

Aantasting jeneverbessen door Meidoorn-jeneverbesroest

Zwammetjes rond 10 april
In het jeneverbesstruweel Hunze ziet de jeneverbesbrigade Buinen vrijwel ieder jaar begin april vreemde oranje puntjes op sommige jeneverbesstruiken. Dat is de Meidoorn-jeneverbesroest, een parasitaire schimmel.

45 jaar geleden ook al onderzoek naar verjonging van de jeneverbes

In de jaren 70 van de vorige eeuw al onderzoek naar verjonging jeneverbes
Onlangs liep ons bestuurslid Albert Kerssies op het Dwingelderveld Jaap Breek tegen het lijf. Wat bleek; Al in 1975 en 1976 deed Jaap Breek als stagiaire van Prof. J.J. Barkman onderzoek naar ‘De kiemingsecologie van de jeneverbes'. Ook in die periode was er sprake van weinig verjonging van jeneverbes in de Drentse en Overijsselse jeneverbesstruwelen. Albert heeft een samenvatting gemaakt van dit stageverslag.
Jeneverbes gilde Drenthe
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Jeneverbesgilde Drenthe