Nieuwsbrief april 2021

Logogilde-Drenthe-rond

Voorlopige resultaten veldstudie verjonging jeneverbes

Voorlopige resultaten veldstudie verjonging jeneverbes
Bodemschimmels hebben een positieve invloed op de groei van zaailingen van de jeneverbes. Verzuring heeft een negatief effect op de samenstelling van de gemeenschap van deze bodemschimmels. Dit blijkt uit het veldonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen
Meistershof_1

Een pagina per Jeneverbesbrigades

In de nieuwsbrief van februari 2021 gaven we aan dat we alle vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor de jeneverbes, een eigen pagina willen geven op Jeneverbesgilde.nl. Op dat moment was er voor 5 groepen al een pagina aangemaakt. Intussen zijn er pagina's bijgekomen voor de jeneverbesbrigades Börk, Buinen, Holthe, Meistershof en voor de vrijwilligers van het Mantingerveld. Maar er zijn nog meer vrijwilligers actief voor het behoud van de jeneverbes. We zijn pas tevreden als al deze actieve groepen een pagina hebben. Dus ontbreekt uw groep nog, lever informatie over de groep aan en er komt een eigen pagina.
Achterse Knijpe

Nieuwe informatie op de site van het Jeneverbesgilde

We willen de site van het Jeneverbesgilde graag informatief houden en zijn daarom blij dat er regelmatig informatie over de activiteiten van de brigades wordt aangeleverd. Die informatie komt in ieder geval op de pagina van de brigade, maar als het voor veel mensen interessant is om te lezen, maken we er een nieuwsartikel van, zoals het nieuwsartikel over de proeven op het Mantingerveld (zie hieronder). Dit onderzoek heeft al een aantal voorlopige resultaten opgeleverd, zoals te lezen is in het openingsartikel van deze nieuwsbrief.
Op de pagina Onderzoek zijn een aantal oudere onderzoeksrapporten geplaatst, die door brigadeleden in hun archief werden gevonden. Zo zijn ze beschikbaar voor alle geïnteresseerden.
Ook op de pagina Jeneverbes in de pers zijn weer nieuwe en ook een aantal oudere artikelen geplaatst die we aangeleverd kregen. Ziet u interessante informatie of een leuk artikel in de pers over de jeneverbes, stuur het naar info@jeneverbesgilde.nl.

Proef verjonging jeneverbes Mantingerveld

Proef verjonging jeneverbes Mantingerveld
De Rijksuniversiteit Groningen doet op het Mantingerveld onderzoek naar de verjonging van de jeneverbes. Het onderzoek staat onder leiding van Chris Smit. De vrijwilligers van het Mantingerveld verrichten hierbij verschillende ondersteunende werkzaamheden.
Jeneverbes gilde Drenthe
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Jeneverbesgilde Drenthe