Mantingerzand.

 
Tongetjesroestzwam

Bij de inventarisatie van de jonge jeneverbessen kom je soms bijzondere verschijnselen tegen. Een fraai gekleurde en gevormde zwam. Het gaat hier om de Tongetjesroestzwam (Gymnosporangium clavariaeforme DC). Komt vooral voor op zuilvormige cultivars, maar dus ook ‘in het wild’. Op de aangetast takken ontstaan spoelvormige vergroeiingen waaruit zich in het voorjaar roodbruine tongetjes (tot 5 mm) ontwikkelen die bij vochtig weer opzwellen tot 10 tot 15 mm lange uitsteeksels. De schimmel is parasiet, maar meestal niet fataal. Hij wisselt van waardplant, o.a. naar meidoorn waar die zich echter heel anders ontwikkelt.


 

Drouwenerzand  Mantingerzand  Terhorsterzand   De Tweeling


 

Arboretum Assen.

 

Arboretum01Arboretum02Aan de westrand van Assen is men rond 1996 begonnen met het aanleggen van een Arboretum met de aanplant van  een verzameling bomen en struiken. Er komen bomen en struiken  voor van drie werelddelen, te weten Azië, Amerika en west Europa. Naast veelloofbomen komen er een groot aantal naaldbomen voor. Voor west Europa kon de ons zo bekende jeneverbes niet ontbreken. De jeneverbesstruiken zijn inmiddels al behoorlijk uit de kluiten gewassen en staan er vitaal bij. Zij hebben een prominente plek langs de bijna 3 kilometer lange wandelroute door dit Arboretum.  Ook de andere bomen beginnen goed te groeien, zodat de kernmerken goed te onderscheiden zijn.  Op 27 april wordt de collectie bomen uitgebreid met een “Koningslinde”, een toepasselijke datum voor zo’n bijzondere herinneringsboom. Er staan overigens al meer herinneringsbomen. Een wandeling door dit fraai aangelegde gebied is de moeite waard. De gele kornoelje bloeit en de kikkers kwaken je nu tegemoet. (16 april 2013). 


 

Schapen op de bres voor de jeneverbes.

camping meistershof01

Vorige maand zijn in het bos nabij camping De Meisterhof met enig feestgedruis de jeneverbessen vrijgesteld van berken en grovedennen. Tevens werd het gebied omrasterd en zijn er Drentse heideschapen als grazers ingezet. Tijdens een bezoek van vandaag bleek dat de schapen het prima naar de zin hebben en de jeneverbessen er overwegend vitaal bij staan. Een goede start voor dit jeneverbesstruweel. Een waardevol initiatief van de eigenaar/beheerder van de camping met zijn campinggasten en Landschapsbeheer Drenthe. Tot tevredenheid kunnen we constateren dat er opnieuw een gebied veilig is gesteld voor de toekomst! Het bezoek van voorheen met het Deskundigenteam Zandlandschap levert op deze wijze zijn vruchten op.  ( 16 april 2013). .

Header

Drouwenerzand  

Het drouwenerzand 2012Het drouwenerzand 2012_2Het Drouwenerzand is een goed voorbeeld van een Stuifzandgebied, waar jeneverbessen van oudsher goed groeiden.

Dit gebied is door de Provincie Drenthe aangewezen als Aardkundig Monument. Juist hier is de fase van stuivend zand nog goed te ervaren.

Naast oude exemplaren jeneverbessen komen in het Drouwenerzand komen inmiddels veel jonge jeneverbessen voor, er zijn er 295 geteld. Een goede toekomst als jeneverbessenreservaat ligt hier in het verschiet. (najaar 2012).

 naar boven 


Mantingerzand 

 Het Mantingerzand ligt nabij de dorpen Balinge en Mantinge. 

Mantingerzand konijnen ak (57)
AK NM mantingerzand RW 28 herfst 2012 056

 Het is het eerste Jeneverbesreservaat in Drenthe, aangekocht in 1921 door Natuurmonumenten.

Dit natuurgebied is een zeer goed toegankelijk gebied, welke door vele mensen bezocht  wordt. 

 Foto’s; de vergrassing slaat toe op de momenten dat de stand van de konijnen daalt. (najaar 2012).

  naar boven


Terhorsterzand

Heidefoto01

Het Terhorsterzand ligt dicht bij Beilen en aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld.

Dit gebied lijkt wel Drenthe in het klein, van droge heide tot grote heidevennen. Maar ook fraaie oude en vitale  jeneverbessen. Tot nu toe nog weinig jonge  jeneverbessen ontdekt ( 26 stuks, december 2012).

Terhorsterzand 2012 de heide bloeit02

.

  Voor Beilen is het een mooi uitloopgebied. Er ligt ook een fraai fietspad door dit gebied.

naar boven 


 De Tweeling, boswachterij Schoonloo.

AK  jeneverbesgilde 29 sept 2012 010

AK  jeneverbesgilde 29 sept 2012 055In de boswachterij Schoonloo liggen fraaie heidegebieden. Door boskap zijn deze bij de Tweeling aan elkaar ‘gegroeid”.

Het gebied wordt begraasd met runderen, in dit geval met schotse galloway’s .

Vooral op de oorspronkelijke bosgrond, waar het bos rond 1995 gekapt is,  komt de verjonging van jeneverbes volop voor.

Een mooi voorbeeld van een jeneverbessengebied om tijdens een symposium  of vrijwilligersdag nader te bespreken.

 naar boven  


De tweeling, Boswachterij Schoonloo

Afbeelding P1060641.jpg

Veel zaailingen (25-30 stuks) van verschillende groottes. Enkele grotere exemplaren staan pal onder een oude eik. Verder zijn er veel kleine struiken te vinden langs het wandelpad. 

 

Evert Thomas, maart 2008   

 naar boven  


 Koraalspoorstekelzwam 

Koraalspoorstekelzwam

   Een bijzondere foto van de koraalspoorstekelzwam (Kavinia alboviridis) welke gebonden is aan de jeneverbesboom.De zwam is zeer zeldzaam. De foto is gemaakt op het Lheebroekerzand.


Machiel de Vos en Bernard de Vries. 

 naar boven 


   2 foto's van Mantingerveld gemaakt op 8-8-2011

Hei mantingerveld01  Het mantingerveld 2
 naar boven 

Kraloo  

Kraloerheide 006

Kraloerheide 002

Hierbij recente foto's van de 6 jonkies op Kraloo. Ze groeien als kool en de jonge loten lopen prima uit ! Oók de oude, vrijstaande struik tegen het heitje aan, die er vorig jaar niet al te florisant bij stond gaat weer uitlopen (zie foto). Jij hebt toen samen met Jan Grotenhuis en Pieter hier bij gestaan; jullie dachten toen aan een schimmelziekte of iets dergelijks, als ik mij tenminste goed herinner. Maar geweldig dat hij het weer gaat doen !!Met het struweel aan de linkerkant van het fietspad gaat het óók goed ! De struiken staan nu, na al het zaagwerk van afgelopen december, voor het eerst vrij. En dat is goed te zien: alles heeft nieuwe loten, zélfs de  struiken die op sterven nadood leken !! Onze Jeneverbesbrigade vindt het allemaal fantastisch als je ziet dat 2 jaar werk nu al z'n vruchten begint af te werpen !De Kraaiheide achter dit struweel heeft het wat moeilijker. Door de zaagploeg is het veel betreden en daarna heeft het opeens veel licht gekregen met daar overheen de

droogte in maart en april. Tóch zie ik het op veel plekken weer uitlopen. Hopelijk komt hetweer helemaal goed.

Kraloerheide 005 
Kraloerheide 003 
Kraloerheide 004 

Henk Mulder

 naar boven 


 Verjonging groeit door op het Echtenerzand 

Een aantal jaren geleden zijn op het Echtenerzand voor het eerst zaailingen van de jeneverbes waargenomen. Tot nu toe groeien ze lekker door. Hierbij een aantal foto's met daarop de jonge struiken. Soms is het even zoeken om ze allemaal te ontdekken, succes. 
Afbeelding P1010799_a.JPG Afbeelding P1010796_a.JPG 

Afbeelding P1010800_a.JPG   

 Bertjan Koster, maart 2007  
 naar boven
 

Moddergat

Onderstaande jonge Jeneverbessen staan bij tussen het Moddergat en Holtveenslenk in het Dwingelderveld, Drenthe., in een groepje van 15 exemplaren. In de omgeving zijn nog meer jonge struiken te vinden. 

Afbeelding jeneverbessen_moddergat_1.jpg  Afbeelding jeneverbessen_moddergat_3.jpgAfbeelding jeneverbessen_moddergat_2.jpg 


   Albert Henckel, maart 2006

  

 Kaalvraat door reeen

Kaalvraat door reeenDeze foto is opmerkelijk om dat je goed het vraatpatroon kan zien van de reeën die van jeneverbes eten waardoor deze op zo’n vreemde manier wordt geschoren.  Bovendien lijkt een vreemd uitgelopen tak op een jeneverbes die geen onderstam heeft.   


Groet Bart. 

 naar boven

Header

De resultaten van het plaggen op het ’t Ruigeveld. 

Ruigeveld maart 2011 foto 01  Ruigeveld maart 2011 foto 02 Ruigeveld maart 2011 foto 03

 Er is nu een mooie overgang van de es naar het heidegebied. 

 naar boven

 Werkzaamheden bij de  Moere:

De Moere afbeelding 01  De Moere afbeelding 02Opmerkelijke basis De Moere afbeelding 03 
Een aantal jeneverbessen vrij zagen. Het gaat om dikke bomen en een behoorlijk aantal jeneverbessen. 
Met vriendelijke groet,Bart Kuiper    
   
 naar boven


 Een paar fotos van werkzaamheden op de kraloer heide 

Kraloer heide 2011-0303_nr01 Kraloer heide 2011-0303_nr04 Kraloer heide 2011-0303_nr05 

Een prachtige dag, maar toen wij van start gingen vroor het nog 3 graden ! Maar door het flinke tempo hadden wij het al gauw warm. Geen spectaculaire werkzaamheden vandaag, maar wél hele nuttige : het grote struweel tegen de es is nu aan de linkerkant helemaal schoon ! Het stond hier vol met Vogelkers. Vele dekzeilen afgevoerd.
 
De tanende Jeneverbes tussen de 2 cypres-achtige exemplaren - waarvan men tijdens de rondgang afgelopen dinsdag vond dat hij op 1 meter wel kon worden afgezet -  hebben wij na rijp beraad tóch maar laten staan. Het wordt nu de eerste zomer dat hij vrij staat en wij willen hem nog een jaartje volgen om te zien wat hij doet. Waggel Jan moet daarna maar het definitieve oordeel vellen.
 
Tijdens de rondgang werd door Jan van Ginkel gezegd, dat ogenschijnlijk dode takken (maar ook levende) nog wel eens zijdelings kunnen uitlopen. En of de duvel er mee speelt: Aart ontdekte aan 3 takken kleine uitlopers !!! Heel bijzonder volgens ons ! Op de foto's zijn ze goed te zien. Dat wordt dus extra oppassen in het vervolg !!
 
Er kwam nog een wandelaar langs die mij wist te melden dat er jonge jeneverbessen groeien (...) !! Nou, dat hadden wij zelf nog niet in de gaten (...) ! De man liep wel eens achterom door het dal en daar had hij ze gezien. Hoe de paaltjes die er bij staan er gekomen waren had hij zich vast niet afgevraagd !! Maar toch wel weer een leuke ontmoeting. 

 naar boven

Judas-oor op een vlier die in een jeneverbes staat.

 Judasoor1Judasoor2Judasoor3vindplaats judasoor Bart
 naar boven

 Enkele fotos van werkzaamheden in Elp ( bij Westerbork )

2011_Elp_Plaggen  2011_Elp_Plaggen_02 2011_Elp_Plaggen_03

Campinggasten helpen jeneverbes een handje.

 Lheebroek       Campinggasten van de meistershof in Lheebroek trekken zich het lot van de jeneverbes aan en hielpen een handje om de plant te beschermen in zijn bestaansrecht. Een hele ploeg vakantiegasten trok woensdagmorgen het bos in om de jeneverbes 'vrij te zetten'. Dit moet gebeuren om te voorkomen dat jonge jeneverbesplantjes overwoekerd worden door bomen en struiken. De inzet van vrijilligers neemt daarbij een belangrijke plaats in. In veel terreinen zijn zij de ogen, oren en handen van de eigenaars en beheerders. Bij de Meistershof maakten de vrijwilligers er een gezellige morgen van.

 DSC08307 DSC08308 Meistershof 28-07-2010-03
 Meistershof 28-07-2010-04 Meistershof 28-07-2010-05 Meistershof 28-07-2010-08
 Meistershof 28-07-2010-07 Meistershof 28-07-2010-06 Meistershof 28-07-2010-09
 Meistershof 28-07-2010-10 Meistershof 28-07-2010-11 Meistershof 28-07-2010-12
 Meistershof 28-07-2010-13 Meistershof 28-07-2010-14 Meistershof 28-07-2010-15
 meistershof 07-09-2010-01 meistershof 07-09-2010-02 meistershof 07-09-2010-03

 naar boven

Praktijkgedeelte cursus "Beheer en Onderhoud van natuurterreinen". 

Ná de theorie-avonden bij het Veldstudiecentrum in Orvelte was het op dinsdagavond 22 juni dan zo ver om ons, samen met de jeneverbesbrigade Meistershof te storten op het praktijkgedeelte; dit alles naar aanleiding van de cursus "Beheer en Onderhoud van natuurterreinen".Tegen zevenen 's avonds verzamelden wij op de Kraloër Heide. Heel verheugend was weer de aanwezigheid van Mevrouw Moret en enkele overige belangstellenden. Pieter Posthumus opende de bijeenkomst, waarna wij getrakteerd werden op beschuit met roze én blauwe muisjes vanwege de 2 jonge jeneverbesjes, die wij dit voorjaar ontdekten !! Het geslacht van de borelingen was door ons nog niet te achterhalen; vandaar ! Onder deskundige begeleiding van Jan Grotenhuis, Bart Kuiper en Pieter (ook mw. Moret liet zich niet onbetuigd) gingen wij het terrein rond. Ikzelf vertelde ondertussen over de werkzaamheden, die afgelopen winter zijn uitgevoerd. Heel bijzonder was, dat tijdens de rondgang er nog een 3e jonge jeneverbes werd ontdekt ! Super ! Hij/zij staat op de zandverstuiving verborgen achter een graspol.Verder zagen wij, naast veel Rankende helmbloem, nog Pilzegge, Spurrie en Stekelbrem; wat volgens de kenners tóch wel apart was. Een tweede hoogtepunt was het door Jan Mager aanbieden aan Mw. Moret van een vernuftig in elkaar gestoken houtpuzzel uit jeneverbessenhout. Heel knap gemaakt. Mw. Moret kon dit gebaar zeer waarderen.Jan heeft de puzzel gemaakt van een dode jeneverbestak, die wij tijdens het werk vonden.
 Kralo01 Beheer en Onderhoud van natuurterreinen 10 Kralo03
 Beheer en Onderhoud van natuurterreinen04 Beheer en Onderhoud van natuurterreinen05 Beheer en Onderhoud van natuurterreinen06
 Beheer en Onderhoud van natuurterreinen 07 Beheer en Onderhoud van natuurterreinen 08 Beheer en Onderhoud van natuurterreinen 09

Inmiddels was het uur Kraloo alweer voorbij en werd het hoog tijd om ons naar het bos- / jeneverbesterrein van camping "Meistershof" te verplaatsen. Hier is al jaren de Jeneverbesbrigade Meistershof actief. Zij worden bij hun werk geholpen door campinggasten. Heel mooi om anderen zó bij het beheer te betrekken. Ná de koffie met koek hield Wim Klaassen een inleiding waarbij hij ondermeer stilstond bij de geschiedenis van dit terrein, wat al geruime tijd in bezit van de familie is. Egbert vertelde vervolgens over de gesteldheid van het terrein en de werkzaamheden die de Brigade hier al zolang uitvoert. Daarna trokken wij door het gebied, waarbij op meerdere plekken werd stilgestaan bij de dilemma's over het wel of niet weghalen van bomen ten behoeve van meer licht en lucht voor de jeneverbes. Een eensluidend antwoord bleek hierop niet te geven te zijn; men beoordeelt dit van geval tot geval. Heel goed waren de terreingedeelten te zien, waar werkzaamheden waren uitgevoerd. Een grote, brede strook was geplagd. Ook wordt er over gedacht om twee heideterreinen middels een corridor met elkaar te verbinden. Bijzonder vonden wij ook de aanwezigheid van een dassenburcht ! Uit woelplaatsen er vlakbij blijkt, dat de burcht bewoond is. Ook hier vloog de tijd en verlieten wij dit mooie terrein, waarna wij op de camping mét glaasje en een hapje nog konden napraten over deze boeiende avond. Veel dank aan de familie Klaassen en medewerkers voor deze ontvangst.

 Kralo02 Beheer en Onderhoud van natuurterreinen 11 Beheer en Onderhoud van natuurterreinen 12
 Beheer en onderhoud 13 Beheer en onderhoud 14 Beheer en onderhoud 15
 Beheer en onderhoud 16 Beheer en onderhoud 17 Beheer en onderhoud 18 

Namens alle aanwezigen wil ik óók veel dank uitspreken aan het Jeneverbesgilde ! De leden hiervan, met name Jan van Ginkel, Jan Grotenhuis, Bart Kuiper en Pieter Posthumus, hebben door hun moeite, hun enthousiasme én grote kennis van de natuur deze cursus tot een groot succes gemaakt waar wij met heel veel plezier aan terug denken. Wij hebben veel praktijkgerichte aspecten gehoord en hiervan geleerd. Kijken is zien geworden !!! Een betere start van het nieuwe seizoen medio juli is niet denkbaar ! Nogmaals heel veel dank.
 
Namens beide brigades,
 
Henk Mulder  

 naar boven

 Jong leven op de kraloerheide

 Zaailing Kraloerheide02

Zaailing Kraloerheide01

 
Zaailing Kraloerheide03 

Ongelooflijk, maar waar ..... wij hebben er een 2e jonkie bij !

13 juni 2010 waren wij nog even op het landje bij de kraloer heide en daar stond hij dan. Op een gedeelte van het talud wat wij al geschoond hadden is hij gaan groeien en is nu ong. 15 cm hoog. Ik vind het écht geweldig, dat je op deze manier nú al resultaat ziet ! Vorig jaar stond hier nog veel braam, vogelkers en berkenopslag.Hopelijk kunnen wij het komende seizoen voor nóg meer goede resultaten gaan zorgen !

Anneke en Henk Mulde

 naar boven

Jeneverbes bij de Reest

 Roelof H - 2

In de bossen in de Wildenberg (bij de Reest) zijn ook Jeneverbessen gevonden. Ook al staan de struiken in het bos, de vitaliteit is - op dit moment - nog redelijk goed te noemen. Een van de struiken heeft nieuwe uitlopers op een tak, recht naar boven toe. 

 Foto's: Roelof Huisman, april 2010

Roelof H - 1 
 naar boven

Laatste beetjes op Kraloo 
Kraloo 13 - 1
Fanatieke mensen hoor, die vrijwilligers! Zelfs na de seizoensafsluiting.... maar net voor het broedseizoen toch nog even een boompje weghalen. Enkele hoge en beeldontsierende vuilbomen - in het zicht van het fietspad - moesten nog echt weggehaald worden. En wat ontdek je dan tijdens het werk: een mooi stukje kraaiheide en een kleine Jeneverbes (linksboven in de hoek van de foto). Alleen nog niet duidelijk of het een zaailing of aflegger is.
Foto's: Henk Mulder, maart 2010 

Jonkie op Kraloer Heide 

De vrijwilligers op de Kraloer Heide zijn zeer actief. Zaterdag 27 februari stonden een aantal uit deze groep weer op de plek. Diverse plekken met opslag zijn leeg gemaakt, enkele grote struiken moeten nog. En beheerswerk is het beste moment om goede ontdekkingen te doen: een jonkie!

 Jonkie Kraloo Kraloo 10 Kraloo 10 - 2

Foto's: Henk Mulder, februari 2010

naar boven

Header

Vrijstellen op Kraloo 

Ondanks het aanhoudende winterweer, zijn de vrijwilligers weer aan de slag gegaan. Een klein groepje bestaande uit twee personen (Henk & Jan) heeft de entree van de Kraloer Heide vrijgesteld. Na goede arbeid komen er ook goede ideeen. Zo stellen de heren voor dat de gemeente een keer moet langskomen om het groene afval op te ruimen en dat er mogelijk een bank geplaatst kan worden om de vrijwilliger en de fietser van dienst te zijn. 

Kraloo 7 - 1  Kraloo 7 - 2

Foto's: Henk Mulder, februari 2010

naar boven 

Jeneverbesbrigade hard aan het werk!

In december begon de Jeneverbesbrigade op de Kraloer Heide aan het vrijstellen van Jeneverbessen. Na een inleiding gegeven door Jan van Ginkel en Pieter Posthumus, zijn de mannen aan het werk gegaan. Middels email houden ze elkaar (en ons) op de hoogte van hun vorderingen, rijkelijk gelardeerd met foto's. 
Kraloo 4 - 4
Op 10 december:
Het verwijd
eren van de opslag ging zeer voorspoedig, zodat een flink deel van "het dal" al klaar is!! Eén jeneverbesstruik is al vrij gezet en een aflegger is van plaggen voorzien!! Ongelooflijk wat je met een ploegje in 2 uur kan verstouwen.Tussen de opslag onder de jeneverbes ondekten wij nog een kikker (zie foto). Wij zijn niet zeker van zijn naam. Wie weet het wel?

 Kraloo 4 - 1

Om 13.30 uur braken wij op en reden terug naar ons "schaftlokaal" bij SBB voor de boterham.Nadat wij Hans Beens (SBB) bedankt hadden voor de gastvrijheid gingen wij naar huis.Ik vond het een erg geslaagde eerste dag en ben er van overtuigd dat wij met deze ploeg (donderdag én zaterdag) daar heel mooi werk kunnen verrichten!!

Op 5 februari:
Er lag nog wel sneeuw, maar de grond was gelukkig zacht genoeg. Zoals wij de vorige keer overlegd hadden, hebben wij on
s gestort op hetgedeelte vanaf deafvalhoop tot bovenaan het talud.De grotere struiken zijn wij tKraloo 6 - 1

e lijf gegaan met een door Jan ontwikkeld, welhaast middeleeuws slagwapen. Deze stormram ramden wij met het uiteinde onder een stronk, waarna het geheel, middels een listige dwarsverbinding, als hefboom fungeerde en de stronk zo in ons zijn meerdere moest erkennen.Dit prototype zal wellicht nog een kleine aanpassing ondergaan; daarna kunnen wij er patent op aanvragen. De entree langs het fietspad ziet er nu al heel anders uit.Vanaf hier gaan wij verder met het vrijzetten van de jeneverbessen, waarschijnlijk tebeginnen vanaf het fietspad, maar dat overleggen wij nog wel.


 Vogel snoept van de bessen

 A Henckel 2 A Henckel 
Albert Henckel, winter 2010

naar boven

Op een eilandje in het Brandeveen (Uffelte) ... 

daar groeien dus een aantal Jeneverbessen. Nu het deze winter flink heeft gevroren en het ijs het houdt, zijn de vrijwilligers van Natuurmonumenten die kant op gegaan op de exemplaren die in de verdrukking stonden te ontzetten.

Brandeveen 3  Brandeveen 6
  

Rob van der Es, winter 2010

De Klencke

Een nieuw opgerichte vrijwilligersgroep heeft als eerste klus op de Klencke de jeneverbessen vrijgesteld van opdringerig loofhout. 

  De Klencke 1   De Klencke 4
  
Rob van der Es, december 2009 

 naar boven